İletişim Onayı - Cheetos Müzesi
Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve/veya Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. ve Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti. (üç şirket hep birlikte “PepsiCo” olarak anılacaklardır) veya PepsiCo 'nun yetkilendirdiği üçüncü kişilerce tarafıma çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve bana özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS) ve/veya e- posta yoluyla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesine, yapılacak her türlü bildirimlere onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Bu onayı her zaman geri alma hakkımın saklı olduğu hususunda bilgilendirildim.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Bilgilendirmesi’ni kabul etmekle kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, kullanılmasına ve PepsiCo’nun sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.